divorced.se

Om skilsmässa i Sverige

  • Upplevd lyckonivå före och efter en skilsmässa

    Forskning från tyskland visar att alla inte alls upplever en känslomässig botten just i samband med en skillsmässa. Man såg snarare att  lyckonivån ofta börjat stiga 1 – 2 år före en skillsmässa och fortsätter att stiga åren efter skillsmässan. Läs mer        

  • Hur skiljer man sig

    Den som vill skilja sig ska vända sig till tingsrätten. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap. Tingsrätten kan även besluta i andra frågor som uppkommer i samband med skilsmässa, till exempel frågor som rör vårdnad om barn och barns boende och rätt till umgänge. Om ingen av er bor tillsammans med […]