divorced.se

Om skilsmässa i Sverige

  • Få reda på om någon ansökt om skilsmässa

    För att få reda på om ansökan om skilsmässa kan man kontakta den tingsrätt som finns i det län som det personen bor och ange personnummer på personen i fråga. https://secure.domstol.se/kontakt

  • Hämta uppgifter från äktenskapsregistret

    Äktenskapsregistret är offentligt och man kan få veta vilka uppgifter som finns om dig eller någon annan i äktenskapsregistret. Man kan också få kopior av till exempel äktenskapsförord, gåvohandlingar och bodelningar. Uppgifter ur äktenskapsregistret fås genom att kontakta Skatteverket i Härnösand på något av följande sätt: Telefon: 010-574 93 00. Öppettider måndag till fredag 08:00–16:00 (lunchstängt 12:00–13:00) […]

  • Äktenskapsregistret

    I äktenskapsregistret finns information från 1921 och framåt om rättsförhållandet mellan äkta makar och mellan registrerade partner. Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar. Vissa familjerättsliga handlingar måste registreras. Det är Skatteverket som beslutar om registrering. Du kan vända dig till skatteverket för registrering av äktenskapsförord gåvor mellan […]