debattinlägg

Om skilsmässa i Sverige

  • Försäkringskassans orimliga bedömning av underhållsstöd

    Insändare Om man efter en skilsmässa har gemensamma barn så kan den som tycker att barnen bor mer hos denne begära underhållstöd från försäkringskassan. Det räcker med att ange hur mycket man bedömer att barnen är hos en själv. Försäkringskassan skickar sedan ut en fråga till den andra föräldern och frågar om uppgifterna stämmer eller […]

  • Debattinlägg: Tillgångars fördelning vid äktenskap och skilsmässa

    När två personer gifter sig så innebär det inte att partnernas tillgångar blir gemensamma. Var och en behåller det man äger. Men en försörjningsplikt inträder som innebär att den make som har störst inkomst också i motsvarande mån förväntas tillgodose kostnader som följer av det gemensamma hemmet och det personliga behovets t.ex. utgifter för bl.a […]