Uncategorized

Om skilsmässa i Sverige

  • Upplevd lyckonivå före och efter en skilsmässa

    Forskning från tyskland visar att alla inte alls upplever en känslomässig botten just i samband med en skillsmässa. Man såg snarare att  lyckonivån ofta börjat stiga 1 – 2 år före en skillsmässa och fortsätter att stiga åren efter skillsmässan. Läs mer