Ansök om skilsmässa online

Ett gift par som vill skiljas ska ansöka om skilsmässa..

Ansök om skilsmässa online

Ett gift par som vill skiljas ska ansöka om skilsmässa vid den tingsrätt som den kommun man bor i tillhör. Är man överens ska man upprätta en gemensam ansökan om skilsmässa och i sådanafall är det från v42 år 2019 möjligt att ansöka om skilsmässan digitalt. Tjänsten tillhandahålls av Sveriges domstolar och gör det möjligt att registrera en skillsmässa digitalt.

Syftet är både att underlätta att ansöka om skilsmässa samt att ta bort pappershanteringen så långt det går.