Hämta uppgifter från äktenskapsregistret

Äktenskapsregistret är offentligt och man kan få veta vilka uppgifter..

Hämta uppgifter från äktenskapsregistret

Äktenskapsregistret är offentligt och man kan få veta vilka uppgifter som finns om dig eller någon annan i äktenskapsregistret. Man kan också få kopior av till exempel äktenskapsförord, gåvohandlingar och bodelningar.

Uppgifter ur äktenskapsregistret fås genom att kontakta Skatteverket i Härnösand på något av följande sätt:

  • Telefon: 010-574 93 00. Öppettider måndag till fredag 08:00–16:00 (lunchstängt 12:00–13:00)
  • Fax: 010-577 96 24
  • Mejl via formulär.
  • Brev: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand

Ange gärna fullständigt personnummer för var och en av makarna. Om personen är född 1955 eller tidigare: fullständigt namn och personnummer samt efternamn som ogift om det är ändrat.