Försäkringskassans orimliga bedömning av underhållsstöd

Insändare Om man efter en skilsmässa har gemensamma barn så..

Försäkringskassans orimliga bedömning av underhållsstöd

Insändare

Om man efter en skilsmässa har gemensamma barn så kan den som tycker att barnen bor mer hos denne begära underhållstöd från försäkringskassan. Det räcker med att ange hur mycket man bedömer att barnen är hos en själv. Försäkringskassan skickar sedan ut en fråga till den andra föräldern och frågar om uppgifterna stämmer eller om man har något att tillägga. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om ifall boendet ska räknas som växelvis eller inte. Om fördelningen är 40/60 eller jämnare räknas det alltid som växelvis boende. Om fördelningen är 30/70 eller ojämnare räknas det aldrig som växelvis boende. Däremellan är det tydligen godtyckligt upp till den enskilda handläggaren att göra en bedömning.

I mitt fall var det tydligen inte tillräckligt för den andra föräldern att jag erbjudit mig att betala för alla barnens kläder, månadspeng och fritidsaktiviteter, som kompensation för att vi kommit överens om att de under det första året skulle vara lite mer hos henne, för att vi skulle kunna ha kvar yngsta sonen på 15-timmars förskola istället för att han skulle gå hela dagar på förskolan.

Så i vårt fall räknade handläggaren fram att barnen under de 10 månader som passerat varit 37% av nätterna hos mig och då hon kanske inte varit med på matematiklektionerna om avrundning i skolan så bedömde hon att det inte var växelvis boende.
Hade man istället räknat på fördelningen av måltider som ju är den största rörliga kostnaden i samband med boende så hade fördelningen varit ca 45/55 på årsbasis men låt gå, jobbar man på försäkringskassan får man räkna som man vill.

Nu hade försäkringskassan iallfall en fin uträkning som de själva hade gjort på fördelningen av boendet och fortsatte att begära in fullt underhållstöd från mig men meddelade att om barnet bodde mer än 30 dagar per år hos mig kunde man begära avdrag på underhållsstödet. Eftersom de bor mer än 30 dagar hos mig per kvartal så skickade jag in en ansökan om avdrag på underhållstöd.

Jag får då tillbaka att de inte kan behandla min ansökan eftersom det vid avdrag av underhållsstöd krävs ett avtal med socialtjänstens godkännande eller en domstolsdom stämplad med lagakraftsbevis.

Jaha. Uppgifterna som de använde för att beräkna boendefördelningen räcker inte för att beräkna boendefördelningen vid beräkning av avdrag för underhållsstöd. Det måste också vara höjden av ineffektivitet då det är en helt annan person som hanterar ärendet kring avdrag för underhållsstöd än som hanterar frågan om växelvis boende eller inte. Så att ytterligare en person behöver sätta sig in i ärendet. Är detta myndighetssverige i ett nötskal.