Upplevd lyckonivå före och efter en skilsmässa

Forskning från tyskland visar att alla inte alls upplever en..

Upplevd lyckonivå före och efter en skilsmässa

Forskning från tyskland visar att alla inte alls upplever en känslomässig botten just i samband med en skillsmässa. Man såg snarare att  lyckonivån ofta börjat stiga 1 – 2 år före en skillsmässa och fortsätter att stiga åren efter skillsmässan.
Läs mer