divorced.se

Om skilsmässa i Sverige

  • Hur skiljer man sig

    Den som vill skilja sig ska vända sig till tingsrätten. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap. Tingsrätten kan även besluta i andra frågor som uppkommer i samband med skilsmässa, till exempel frågor som rör vårdnad om barn och barns boende och rätt till umgänge. Om ingen av er bor tillsammans med […]

  • Ekonomi vid skilsmässa

      Att skilja sig får inte bara känslomässiga utan även ekonomiska konsekvenser. Det mest uppenbara är naturligtvis att det blir dyrare att bo ensam än att man bor två personer i en lägenhet eller hus. Även om man bor på en mindre yta som ensamstående. Dels för att små bostäder kostar mer per kvadratmeter men […]