Äktenskapsregistret

I äktenskapsregistret finns information från 1921 och framåt om rättsförhållandet..

Äktenskapsregistret

I äktenskapsregistret finns information från 1921 och framåt om rättsförhållandet mellan äkta makar och mellan registrerade partner.

Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar.

Vissa familjerättsliga handlingar måste registreras. Det är Skatteverket som beslutar om registrering. Du kan vända dig till skatteverket för registrering av

  • äktenskapsförord
  • gåvor mellan makar
  • anmälningar om bodelning under äktenskapet
  • bodelningshandlingar

Förutom av privatpersoner används äktenskapsregistret av domstolar, länsstyrelser, sociala myndigheter, polis, advokater, banker, begravningsföreningar, fastighetsmäklare, försäkringsbolag och kreditupplysningsbyråer med flera. Äktenskapsregistret är offentligt.

Cirka 40 000 uppgifter förs årligen in i äktenskapsregistret. Av dem är cirka 21 000 skilsmässor.

Den 1 oktober 2011 övergick ansvaret för Äktenskapsregistret från Statistiska centralbyrån till Skatteverket.