Ekonomi vid skilsmässa

  Att skilja sig får inte bara känslomässiga utan även..

Ekonomi vid skilsmässa

 

Att skilja sig får inte bara känslomässiga utan även ekonomiska konsekvenser.

Det mest uppenbara är naturligtvis att det blir dyrare att bo ensam än att man bor två personer i en lägenhet eller hus.
Även om man bor på en mindre yta som ensamstående.
Dels för att små bostäder kostar mer per kvadratmeter men också för att man inte delar på fasta utgifter som prenumerationer,
abbonemang och liknande.
Även matkostnader kan bli dyrare för den ensamstående eftersom man inte kan köpa storpack i samma utsträckning och kanske riskerar
att behöva slänga mat som inte går åt.

Om man har gemensamma barn kan kostnaderna också öka eftersom valfriheten att välja plats att bo på minskar
om man vill ha gemensam vårdnad och barnet ska kunna gå kvar på samma skola behöver man bo relativt nära sitt ex och
oavsett det så blir det en del merkostnader i form av resor och dubbla uppsättningar av vissa klädesplagg.

Bara själva flytten kostar en del och man kanske behöver lägga om lånen om man har haft ett gemensamt lån till en gemensam bostad.

Till skillnad från sambos så delar ett gift par på alla tillgångar vid en skillsmässa om man inte varit gift bara en kort period och
om det inte finns något äktenskapsförord att vissa tillgångar ska vara enskild egendom.

Så den som faktiskt kan få det bättre ekonomiskt ställt efter en skillsmässa är kanske den som själv har få tillgångar och som är gift med någon med stora tillgångar.