divorced.se

Om skilsmässa i Sverige

  • Debattinlägg: Tillgångars fördelning vid äktenskap och skilsmässa

    När två personer gifter sig så innebär det inte att partnernas tillgångar blir gemensamma. Var och en behåller det man äger. Men en försörjningsplikt inträder som innebär att den make som har störst inkomst också i motsvarande mån förväntas tillgodose kostnader som följer av det gemensamma hemmet och det personliga behovets t.ex. utgifter för bl.a […]